02/07/2019 11:01        

Quyết định 5384/QĐ-BYT về kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 13/10/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệ