02/07/2019 10:23        

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Tải Văn bản tại đây: 22_2017_QD_UBND.pdf
 
Tin liên quan