26/06/2019 14:15        

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Tải Văn bản tại đây: CHI THI 19 CCHC 2016-2020.pdf