03/06/2019 11:12        

Giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Tải file chi tiết: DEN 551.signed.pdf