17/05/2019 10:47        

Tài liệu “Hỏi đáp về phòng chống tác hại của rượu bia”"Sử dụng rượu bia là một yếu tố gây cản trở sự phát triển bền vững ở 3 khía cạnh: sức khỏe, kinh tế và xã hội. Sử dụng rượu bia ở mức nguy hại là một trong năm nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật và tử vong trên toàn cầu. Mỗi năm, sử dụng rượu bia ở mức nguy hại gây ra 5,3% số ca tử vong toàn cầu, tức là cứ mỗi phút có 6 người chết với tổng số 3 triệu ca tử vong. Tiêu dùng rượu bia là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật tương đối sớm trong đời người. Ở những người 20-39 tuổi, khoảng 13,5% tổng số ca tử vong là do rượu bia gây ra. Sử dụng rượu bia cản trở các quốc gia hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững, như xóa đói giảm nghèo, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc, giáo dục có chất lượng, bình đẳng giới, nước sạch và an ninh nguồn nước, tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu sự bất bình đẳng, tạo dựng thành phố và cộng đồng bền vững. Việt Nam là một trong ít quốc gia trên Thế giới có mức tiêu thụ rượu bia tăng nhanh, đặc biệt ở nam giới. Năm 2016, mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người ở Việt Nam cao thứ hai khu vực Đông Nam Á và thứ 3 của châu Á.

                Để giảm các tác hại do việc sử dụng rượu bia gây ra, Đại Hội đồng Y tế Thế giới đã kêu gọi các nước xây dựng và thực thi các chính sách nhằm giảm thiểu việc sử dụng rượu bia ở mức nguy hại. Tại Việt Nam, ngày 12/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về việc ngăn ngừa và kiểm soát sử dụng rượu bia ở mức nguy hại và hậu quả của việc sử dụng rượu bia.

               Tài liệu “Hỏi đáp về phòng chống tác hại của rượu bia”, được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cơ bản về tác hại của việc sử dụng rượu bia. Đồng thời tài liệu cũng chia sẻ bằng chứng, kinh nghiệm cho các nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách về nỗ lực toàn cầu trong việc kiểm soát rượu bia, tạo thuận lợi cho việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi các quy định và chính sách về phòng chống tác hại liên quan đến rượu bia tại Việt Nam, góp phần ngăn ngừa thiệt hại kinh tế, hậu quả xã hội và sức khỏe do rượu bia gây ra, hướng tới một xã hội phát triển khỏe mạnh và bền vững."

Vui lòng tải file DINH KEM CV 464 (2).pdf để xem nội dung chi tiết .