21/11/2018 13:18        

Bảng giá theo TT15/2018/TT-BYT dành cho đối tượng bảo hiểm y tế áp dụng tại bệnh viện

Chi tiết về bảng giá được đăng tải TẠI ĐÂY