09/08/2017 16:52        

Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự cung cấp dịch vụ công và chất lượng dịch vụ y tế của ngành y tế Khánh Hòa, năm 2017

THÔNG BÁO

Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự cung cấp dịch vụ công
                                  và chất lượng dịch vụ y tế 
của ngành y tế Khánh Hòa, năm 2017 

Căn cứ quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến các nhân, tổ chức có thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước, có sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế và một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2017 (trong và ngoài giờ hành chính).

Địa điểm: tại trụ sở làm việc, nhà riêng và trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.

Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền phiếu khảo sát và tạo thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.

Trân trọng thông báo!