08/05/2024 14:15        

Thư mời báo giá dịch vụ, sửa chữa Máy LASER bán dẫn điều trị hiệu BTL-4110 của hãng BTL số series 058S0B010153

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa Máy LASER bán dẫn điều trị hiệu BTL-4110” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Văn Đông – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp.

- Số điện thoại: 0914 074 581

- Email: nvd.khth@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bộ phận Trang thiết bị Y tế); Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 08/5/2024 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 13/5/2024 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Xem tại đây

Trân trọng./.