03/05/2024 08:07        

V/v thư mời khảo sát và báo giá lắp đặt máy bơm PCCC

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ Lắp đặt, mua mới máy bơm PCCC” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CN Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Số điện thoại: 0905.166.961 - Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại:

Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Địa chỉ: Số 07 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 14h giờ 00 ngày 02/5/2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 10/5/2024.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đến khảo sát thực tế và cho báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ (*) Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành
 

- Máy bơm diesel.

- Vật tư lắp đặt máy

-Công lắp đặt máy

Mua mới 01 Máy Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa Tháng 5 /2024

Trân trọng./

Nội dung văn bản