11/04/2024 10:34        

Thư mời báo giá mua sắm máy điều hòa mới

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm máy điều hòa mới” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Hoàng Vũ – Phó trưởng phòng tổ chức – Hành chính.

- Số điện thoại: 0905166961 - Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức – Hành chính; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ 00 ngày 10/4/2024 đến trước 17 giờ ngày 15/4/2024 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ (*)

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành

1

Máy lạnh

Mua mới

02

Máy

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa Số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tháng 4 /2024

2

Vật tư

Mua mới

02

 

3

Công lắp đặt

 

 

 

Trân trọng ./.

Nội dung văn bản

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH