10/04/2024 15:32        

Thư mời báo giá dịch vụ quan trắc môi trường bệnh viện năm 2024

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Quan trắc môi trường bệnh viện năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- CN Nguyễn Hoàng Vũ- Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Số điện thoại: 0905.166.961

- Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8h giờ 00 ngày 10/4/2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 15/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ (*)

Diện tích

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành

1

Quan trắc môi trường bệnh viện năm 2024

Làm các mẫu nước, không khí, ánh sáng, tiếng ồn...

Các mẫu

Quý

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa Số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tháng 4 /2024

Trân trọng ./.

Nội dung văn bản

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH