01/08/2023 14:01        

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa VTelehealth

Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) là nền tảng số y tế quốc gia để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa; người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng hơn, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

-  Tài liệu hướng dẫn dành cho người sử dụng: Xem tại đây

- Tài liệu hướng dẫn dành cho đối tượng bác sĩ: Xem tại đây

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH