25/12/2023 14:44        

Thư mời báo giá dịch vụ tham quan, nghĩ dưỡng lần 2

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Tham quan, nghĩ dưỡng Dôc Lết Ninh Hòa lần 2” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Hoàng Vũ – Phó trưởng phòng tổ chức – Hành chính. - Số điện thoại: 0905166961 - Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: - Qua gmail hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 14giờ ngày 25/12/2023 đến trước 11 giờ ngày 28/12/2023 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Xem chi tiết tại đây