18/12/2023 16:32        

Thư mời báo giá dịch vụ, sửa chữa, thay thế linh kiện của máy siêu âm điều trị hiệu BTL-4710 Premium của hãng BTL số Series 058P0B007998

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, thay thế linh kiện của: Máy siêu âm điều trị hiệu BTL-4710 Premium của hãng BTL số Series 058P0B007998” (Máy báo lỗi và dừng đột ngột khi đang chạy chương trình điều trị cho bệnh nhân) cho khoa Vật lý – Phục hồi chức năng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn Đông – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp.

- Số điện thoại: 0914 074 581 - Email: nvd.khth@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bộ phận Trang thiết bị Y tế); Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 07 giờ 00 ngày 19/12/2023 đến trước 07 giờ 30 phút ngày 28/12/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Giải quyết

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Xem chi tiết tại đây

Trân trọng ./