01/12/2023 09:16        

Thư mời báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế máy bơm định lượng hóa chất

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, thay thế máy bơm định lượng hóa chất” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Số điện thoại: 0905.166.961

- Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 9h giờ 00 ngày 01/12/2023 đến trước 17 giờ ngày 7/12/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành
1 Bơm định lượng hoá chất Blu-White C-660P Mua mới 2 Máy Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 12/2023

Các đơn vị có thể tải danh mục thiết bị cần bảo trì, bảo dưỡng trên website bệnh viện tại địa chỉ: https://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn/

Trân trọng ./.

NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY