01/12/2023 09:12        

Thư mời Yêu cầu báo giá gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Vị thuốc cổ truyền với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP- Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngô Thị Như Nguyện - Dược sĩ, khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa

- Số điện thoại: 0702440715

- Email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ 00 ngày 01/12/2023 đến trước 17 giờ ngày 11/12/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Vị thuốc cổ truyền (chi tiết tại Phụ lục 1)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng: Không

- Thanh toán hợp đồng: Hợp đồng sẽ được thanh toán thành nhiều đợt, theo giá trị thực tế mua hàng.

5. Các thông tin khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tải file danh mục Vị thuốc cổ truyền trên website Bệnh viện tại địa chỉ: https://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn/

6. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thực hiện Báo giá theo mẫu (Phụ lục 2)

Trân trọng ./

NỘI DUNG VĂN BẢN XEM TẠI ĐÂY