01/11/2023 07:32        

Thông báo về việc ký kết hợp đồng và giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2023-2025

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-SYT ngày 17/10/2023 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1: Gói thầu thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2023-2025;
Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-SYT ngày 17/10/2023 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 2: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2023-2025; Căn cứ Thông báo số 4277/TB-SYT ngày 19/10/2023 của Sở Y tế về kết quả lựa chọn nhà thầu các Gói thầu Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc
cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2023 – 2025; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đến các Công ty trúng thầu tập trung Sở Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 như sau:
1. Thông tin Bệnh viện:
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ : Đường Phạm Văn Đồng-P.Vĩnh Phước-TP. Nha Trang-T.Khánh Hòa.
Điện thoại : 0258.3831103 Fax: 0258.3831102
Tài khoản : 60110001600430 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Khánh Hòa.
Mã số thuế : 4200786229
Đại diện : BS.CKII.DIỆP BẢO LỘC             Chức vụ : Giám Đốc
2. Thực hiện ký hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 02 giai đoạn (số lượng trúng thầu phân bổ cho từng giai đoạn theo danh mục đính kèm), mỗi giai đoạn 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Thời hạn của bảo đảm thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được phát hành trước khi ký hợp đồng.

4. Biểu mẫu: theo biểu mẫu trong Hồ sơ mời thầu của Sở Y tế Khánh Hòa đã ban hành.
5. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 10.000.000 đồng thì bảo lãnh bằng hình thức đặt cọc bằng Séc.
6. Các Công ty đã thực hiện ủy quyền cho Chi nhánh trong hồ sơ dự thầu tại Sở Y tế Khánh Hòa phải ký Thỏa thuận khung và Hợp đồng 3 bên, trên Hợp đồng phải nêu rõ các nội dung mà Chi nhánh được Công ty ủy quyền.
7. Đơn vị trúng thầu thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng thuốc trước ngày 10/11/2023.
8. Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng
1. Biên bản thương thảo hợp đồng;
2. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng (Bản chụp đóng dấu treo của
nhà thầu trúng thầu).
3. Thỏa thuận khung (Bản chụp đóng dấu treo của nhà thầu trúng thầu).
4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (Bản gốc)
Bệnh viện thông báo đến Quý Công ty được biết để thực hiện. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Tài chính kế toán, số điện thoại 0905851289 (Chị Thương kế toán) để được hướng dẫn.
Trân trọng ./.

FILE ĐÍNH KÈM