30/08/2023 18:24        

Thư mời báo giá dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị của máy phát điện 3 pha

 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị máy phát điên 3 pha” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Hoàng Vũ – Phó trưởng phòng tổ chức – Hành chính.

- Số điện thoại: 0905166961    

- Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Phòng Tổ chức – Hành chính; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ  ngày 31/8/2023 đến trước 17 giờ ngày 12/9/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Nội dung báo giá vui lòng xem tại đây