29/08/2023 07:16        

Thư mời báo giá dịch vụ, sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng hệ thống xử lý nước thải y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng của hệ thống xử lý nước thải y tế” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Hoàng Vũ – Phó trưởng phòng tổ chức – Hành chính.

- Số điện thoại: 0905166961

- Email: longvang1602@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Phòng Tổ chức – Hành chính; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 giờ 00 ngày 28/08/2023 đến trước 17 giờ ngày 07/09/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành

1

- Thay thế đầu máy thổi khí và các phụ kiện đi kèm

-Công lắp đặt

 

Mua mới

01

Máy

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa số 07 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

20/9/2023

Trân trọng ./.

Nội dung văn bản xem tại đây