18/04/2023 10:39        

THÔNG BÁO MỜI THẦU SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa có kế hoạch Sửa chữa Trang thiết bị Y tế Phục hồi chức năng gồm:

1. Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ (06 thiết bị).

2. Hệ thống bơm hơi.

Bệnh viện kính mời Quý nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia “Sửa chữa Trang thiết bị Y tế Phục hồi chức năng trên” hãy liên hệ nhận thông tin chi tiết tại phòng Kế hoạch tổng hợp (Bộ phận Trang thiết bị Y tế) và yêu cầu gửi báo giá đính kèm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Thời gian gửi yêu cầu báo giá: từ ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Thời gian mở báo giá công khai lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm mở thầu: Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Thạc sĩ Nguyễn Văn Đông (Phó phòng Kế hoạch tổng hợp), số điện thoại: 0914074581.

Trân trọng./

File thống báo