07/02/2023 13:32        

THÔNG BÁO MỜI THẦU SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa có kế hoạch Sửa chữa Trang thiết bị Y tế gồm:
       1. Dây điện, các cực và Máy bị nhiễu của Máy Điện tim 3 kênh hiệu Cardimax 7102 của hãng Fukuda Denshi.
       2. Dây điều trị bị đứt gãy, lỗi hệ thống máy của Máy Điện xung hiệu BTL-4620 Premium của hãng BTL.
Bệnh viện kính mời Quý nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia “Sửa chữa Trang thiết bị Y tế trên” hãy liên hệ nhận thông tin chi tiết tại phòng Kế hoạch tổng hợp (Bộ phận Trang thiết bị Y tế) và yêu cầu gửi báo giá đính kèm.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian gửi yêu cầu báo giá: từ ngày 07 tháng 02 năm 2023.
- Thời gian mở báo giá công khai lúc 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2023.
- Địa điểm mở thầu: Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Thạc sĩ Nguyễn Văn Đông (Phó phòng Tổ chức hành chính), số điện thoại: 0914074581.

- Văn bản gốc xem tại đây