06/05/2022 17:14        

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám Đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa

Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa đã ký quyết định số 405/QĐ-SYT  ngày 21/4/2022 về việc điều động và bổ nhiệm viêc chức lãnh đạo cho Ông Diệp Bảo Lộc giữ chưc vụ Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa kể từ ngày 01/5/2022.

Chi tiết quyết định và mẫu chữ ký vui lòng Xem tại đây