16/08/2021 09:09        

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Công văn 6445/BYT-DP ngày 09/8/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nội dung đề cập đến Cổng thông tin tiêm chủng, cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký dễ dàng, nhanh chóng và đúng yêu cầu quy định. Vì vậy, Sở Y tế thông báo triển khai việc thu thập thông tin đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới như sau:

1. Đăng ký đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Truy cập vào Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ và làm theo hướng dẫn trên hệ thống.

2. Đăng ký đối với cá nhân: Dành cho các đối tượng không thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói trên thì có thể đăng ký tiêm chủng vacxin COVID-19 như sau:

a) Đối với trường hợp cá nhân có điện thoại thông minh: Cài đặt phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” vào điện thoại thông minh và thực hiện việc đăng ký.

b) Đối với trường hợp cá nhân không sử dụng điện thoại thông minh: Truy cập vào địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person và thực hiện như hướng dẫn để đăng ký.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã gửi email đăng ký về địa chỉ thư điện tử tại Thông báo số 3357/TB-SYT: Các cơ quan, tổ chức đã gửi email đăng ký về địa chỉ thư điện tử theo hướng dẫn tại thông báo số 3357/TB-SYT cần kiểm tra lại thông tin đã gửi so với thông tin yêu cầu trên Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ, cụ thể như sau:

a) Trường hợp thông tin đăng ký đã gửi đầy đủ các yêu cầu của trên Cổng thông tin tiêm chủng nêu trên thì không cần đăng ký lại.

b) Trường hợp thông tin đăng ký chưa đúng hoặc còn thiếu các trường thông tin so với yêu cầu của trên Cổng thông tin tiêm chủng thì cần bổ sung, hoàn chỉnh dữ liệu và tiến hành đăng ký ngay trên trên Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ.

Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây:

- Hướng dẫn dành cho cơ quan, tổ chức

- Hướng dẫn dành cho người dân