03/08/2021 07:06        

V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; thực hiện giám sát nghiêm việc người dân khi tới đơn vị phải thực hiện khai báo y tế, đặc biệt nên khuyến khích khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR.

2. Kịp thời thông tin, tuyên truyền: Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, các thông báo về truy vết, phong tỏa, cách ly… trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội (nếu có) của cơ quan, đơn vị để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nắm rõ, ủng hộ, tin tưởng và chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Các đơn vị triển khai tiêm chủng cần hướng dẫn người dân tham gia tiêm chủng cài đặt “Sổ sức khỏe điện tử” vào điện thoại thông minh để theo dõi thông tin tiêm chủng của mình.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đẩy mạnh việc áp dụng đăng ký khám bệnh qua điện thoại; khám, chữa bệnh từ xa; hội chẩn trực tuyến; yêu cầu người đến cơ sở y tế tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khuyến khích người dân khai báo y tế qua các ứng dụng (App) hoặc mã QR.

5. Đối với các bệnh viện dã chiến, khẩn trương báo cáo số lượng camera còn thiếu theo thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông gửi về Sở Y tế trước ngày 03/8/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh xin cấp kinh phí.

Nội dung văn bản: + Sở y tế

                           + Ban tuyên giáo