07/07/2021 09:28        

Cuộc thi Mô hình,sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” năm 2021. Đây là lần thứ 5, UBND tỉnh quyết định tổ chức cuộc thi sau những thành công, hiệu quả mang lại từ 04 lần thi trước (vào các năm: 2013, 2015, 2017 và 2019). 

Cuộc thi năm nay được tổ chức 02 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo. Điểm mới là các mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi Vòng sơ khảo phải được dàn dựng, biên tập, thể hiện dưới dạng video clip, mô tả được các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi, bối cảnh ra đời của mô hình, sáng kiến, giải pháp; nội dung chủ yếu của mô hình, sáng kiến, giải pháp và quá trình triển khai áp dụng trong thực tiễn công tác; đánh giá những lợi ích mang lại. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng Xem tại đây