29/06/2021 16:12        

Thông tư 05/2021/TT-BYT Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây