22/06/2021 09:19        

Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật."

Quyết định số 1911/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật.

Nội dung chi tiết Xem tại đây