22/06/2021 09:14        

Quyết định "Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C"

Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế cho Quyết định số 5012/QĐ-BYT ngày 20/9/2016 của Bộ Y tế.

Nội dung chi tiết Xem tại đây