11/06/2021 11:18        

V/v thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

 Nghị quyết số 68/NQ-CP V/v ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Văn bản triển khai của Sở Y tế  xem tại đây

Nghị quyết số 68/NQ-CP xem tại đây