26/05/2021 15:09        

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021 VÀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

-Thư chủ tịch nước nhân kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai.

- Ký sự phòng chống thiên tai, đập đê ngăn lũ, thông điệp từ lịch sử.