13/05/2021 06:41        

CV SỐ 3896/UBND-KGVX VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.