10/05/2021 10:54        

Quy định về thời gian cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.