04/05/2021 07:46        

V/v tuyên truyền ứng dụng I-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam

           Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được giao trọng trách thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ Internet di động và triển khai ứng dụng đo kiểm chất lượng Internet trên nền tảng di động. Triển khai nhiệm vụ này, tiếp nối thành công thử nghiệm hệ thống đo tại địa chỉ https://speedtest.vn; sau một thời gian nghiên cứu, phát triển, ngày 02 tháng 4 năm 2021, Cục Viễn thông và VNNIC đã khai trương ứng dụng i-Speed trên thiết bị di động để đo lường chất lượng trải nghiệm thực tế của người dùng (Quality of Experience – QoE).

            i-Speed là ứng dụng thuần Việt, dành cho người sử dụng Internet Việt Nam có thể đo kiểm, chấm điểm chất lượng dịch vụ Internet thông qua trải nghiệm thực tế tại các địa bàn trên cả nước. Ứng dụng i-Speed đồng thời là công cụ giúp cho cơ quan quản lý có thể tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng dịch vụ Internet phục vụ quản lý, thống kê, cũng như thúc đẩy cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam về viễn thông. Đối với mỗi địa bàn tỉnh/thành phố, khi số lượng mẫu đủ lớn để phân tích, kết quả đo kiểm hàng tháng sẽ được công bố trên website https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng Internet tham khảo, lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Xem văn bản tại đây