29/04/2021 16:47        

Cuộc thi ảnh "Check-in Nha Trang, Khánh Hòa"

Cuộc thi ảnh "Check-in Nha Trang, Khánh Hòa"

Thời gian: 26/4/2021 - 30/9/2021

Nơi nhận ảnh: banbientap@khanhhoa.gov.vn

Nơi nhận ảnh: banbientap@khanhhoa.gov.vn

Tổng giá trị giải thưởng: 32.000.000 đồng

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY: