25/02/2021 20:15        

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020

+ Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 XEM TẠI ĐÂY

+ Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 XEM TẠI ĐÂY