01/02/2021 16:40        

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

 + Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 XEM TẠI ĐÂY

  + Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020. XEM TẠI ĐÂY