30/12/2020 07:56        

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức Khánh Hòa năm 2020

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu  tuyển dụng 38 viên chức, bao gồm: Bác sĩ đa khoa hạng III: 01 chỉ tiêu; Bác sĩ YHCT hạng III: 09 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 02 chỉ tiêu; Kế toán viên (Đại học): 02 chỉ tiêu; Y sĩ YHCT hạng IV: 07 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 09 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng IV: 03 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Xem chi tiết nội dung dưới đây

Nội dung và tài liệu liên quan:

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức XEM TẠI ĐÂY.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức BVYHCT&PHCN năm 2020. XEM TẠI ĐÂY

- Phụ lục đính kèm kế hoạch

  + Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng. XEM TẠI ĐÂY

  + Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức. XEM TẠI ĐÂY

  + Bảng tổng hợp số lượng nhu cầu tuyển dụng. XEM TẠI ĐÂY

  + Chỉ tiêu biên chế và nhu cầu tuyển dụng. XEM TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. XEM TẠI ĐÂY