13/10/2020 00:00        

Triển khai khảo sát trực tuyến cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại khoa, phòng Bệnh viện YHCT-PHCN KHÁNH HÒA

Kính gửi: Các Khoa, Phòng trong Bệnh viện.

 

          Căn cứ công văn số 3999/SYT-VP ngày 23/9/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc phối hợp triển khai và tổ chức truyền thông các cuộc điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa đề nghị các khoa, phòng thực hiện nội dung như sau:

          1. Triển khai khảo sát trực tuyến cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại khoa, phòng

          a) Nội dung:

          Triển khai, phổ biến đến toàn thể thể cán bộ viên chức và người lao động tại khoa, phòng mình tham gia thực hiện Phiếu khảo sát trực tuyến về đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 tại đường dẫn: http://bit.ly/2ZMArs5

          b) Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến:

          Từ ngày 18/9/2020 – 02/10/2020

          2. Tổ chức truyền thông

          a) Nội dung truyền thông:

          Theo Mẫu thông báo của Sở Nội vụ (phụ lục đính kèm).

          b) Hình thức truyền thông:

          - Đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử và tạo Banner liên kết đến mẫu phiếu khảo sát trực tuyến (tham khảo Banner liên kết đã đăng tại website http://benhvienyhct-phcnkhanhhoa.com.vn).

          - Đăng tải trên Bảng điện tử phiếu khảo sát trực tuyến về đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 tại đường dẫn: http://bit.ly/2ZMArs5

          - Niêm yết ở các góc truyền thông của Bệnh viện.

          c) Thời gian thực hiện truyền thông:

          Từ ngày 18/9/2020 - 30/10/2020

          Nhận được văn bản này, Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng khẩn trương triển khai cho cán bộ viên chức và người lao động tại khoa, phòng mình phụ trách thực hiện Phiếu khảo sát trực tuyến về đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và báo cáo số lượng tham gia khảo sát về Phòng Kế hoạch tổng hợp trước ngày 01/10/2020. Trong quá trình thực hiện khảo sát có gì chưa rõ liên hệ CN.Trang để hướng dẫn cụ thể. Đề nghị các khoa phòng nghiêm túc và khẩn trương thực hiện.

CHI TIẾT CV GỬI CÁC KHOA PHÒNG