22/07/2022 07:55        

Danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho đối tượng khám chữa bệnh không có Thẻ Bảo hiểm y tế. Thực hiện tại Bệnh viện YHCT và PHCN Khánh Hòa từ ngày 01/01/2020

Chi tiết bảng giá tại bệnh viện vui lòng XEM TẠI ĐÂY