11/09/2013 09:11        

TẤP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

Ngày 08/8/2013 Công đoàn Bệnh viện Y Học Cổ Truyền và Phục Hồi chức Năng Khánh hòa đã mời cán bộ công đoàn cấp trên về tổ chức lớp tập huấn cho tất cả các cán bộ làm công tác công đoàn tại hội trường của bệnh viện về các chủ đề:

                + Cơ cấu về tổ chức, công tác kiểm tra công đoàn;

+ Công tác nữ công;

+ Tập huấn về điều lệ công đoàn.       

Đây là nhiệm vụ thường niên của BCH cơ sở, nhằm củng cố, cập nhật những nội dung mới, các kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn của người đoàn viên công đoàn trong tình hình mới, đồng thời củng cố tính chuyên nghiệp tổ chức công đoàn ngang tầm với sự phát triển liên tục của một bệnh viện chuyên khoa YHCT và PHCN hạng II, nhất là trong bối cảnh ngành y tế hiện nay đang quan tâm sâu sắc trong sự chỉ đạo để cùng nhau học tập tấm gương và làm theo phong cách của Bác.
                                Một số hình ảnh buổi tập huấn.

Qua  buổi tập huấn mọi người nhận thức rõ hơn, hiểu kỹ về nhiệm vụ và vai trò của mình trong công tác công đoàn, góp phần quan trọng vào việc động viên các CBVC-NLĐ trong vai trò của người đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành giao cho đơn vị. Thấy rõ trách nhiệm của người nhân viên Y tế trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Các cán bộ làm công tác công đoàn chính là cầu nối giữa chính quyền với người lao động, góp phần tạo một môi trường làm việc thuận lợi, công bằng cũng như xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các cá nhân và tập thể trong đơn vị.