19/07/2013 15:47        

GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN YHCT & PHCN KHÁNH HÒA

Công đoàn cơ sở Bệnh viện YHCT & PHCN Khánh Hòa được thành lập và hoạt động từ sau ngày giải phóng, cho đến nay đã qua 15 kỳ Đại hội, đã 5 lần đổi tên để phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hiện nay có 145 đoàn viên, trong đó có  47 nam, 98  nữ; 19 đoàn viên có trình độ sau đại học; 13 cử nhân; 22 Đảng viên chính thức, 1 dự bị; 37 là Đoàn viên thanh niên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, viên chức của Bệnh viện đều được đào tạo cơ bản, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm.

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:

Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết, giới thiệu pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước do cơ quan và công đoàn cấp trên tổ chức.

Toàn thể đoàn viên công đoàn đều có lập trường, quan điểm vững vàng, có ý thức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. Đồng thời luôn tuyên truyền vận động gia đình, người thân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

2. Các hoạt động phong trào:

a. Hoạt động phong trào phục vụ công tác chuyên môn:

Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện đã được sự lãnh đạo thường xuyên của Chi bộ, trực tiếp là Chi ủy, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo bệnh viện để vận động cán bộ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều năm liền hoàn thành vượt mức kế hoạch, được xét nhận cờ thi đua, công nhận là bệnh viện xuất sắc toàn diện, là cơ quan đạt chuẩn văn hóa.  

Nhìn chung, Bệnh viện YHCT & PHCN Khánh Hòa ngày càng được lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là lĩnh vực YHCT và PHCN, đây cũng là tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực này, từ đó đòi hỏi bệnh viện phải tập trung tinh thần trí tuệ, phát huy sáng tạo, cố gắng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các chương trình chuyển giao công nghệ thuộc đề án 1816, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đều được triển khai có hiệu quả, các đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện được xây dựng đảm bảo về mặt chất lượng và tiến độ thời gian.

b. Hoạt động phong trào xây dựng tổ chức công đoàn:

Tập thể đoàn viên công đoàn Bệnh viện luôn tham dự đầy đủ các chương trình hoạt động của  Đảng, chính quyền và công đoàn các cấp phát động. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như: Xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng môi trường làm việc “Không khói thuốc lá”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử trong sinh hoạt thường ngày tại cơ quan, nơi cư trú. Toàn thể đoàn viên Công đoàn bệnh viện đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thảo chuyên đề do cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức.

Công đoàn bệnh viện luôn hưởng ứng và vận động cán bộ đoàn viên trong đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, đóng góp gây các quỹ từ thiện. Công đoàn có tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên trong đơn vị ốm đau, thăm hỏi các gia đình đoàn viên về việc hiếu, việc hỷ. Duy trì các sinh hoạt tập thể như văn nghệ, khiêu vũ, chúc mừng ngày sinh nhật của các đoàn viên công đoàn… Hàng năm vào các dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6 và rằm Trung thu, công đoàn phối hợp với chính quyền và Đoàn thanh niên đều trích quỹ tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em đoàn viên công đoàn. Đặc biệt mỗi năm công đoàn đều phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt  nghỉ dưỡng, du lịch thăm các di tích lịch sử, văn hóa hoặc học tập nâng cao kinh nghiệm chuyên môn ở tỉnh bạn. Ngoài ra, công đoàn cũng có những hoạt động quan tâm, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm hàng năm.  

Công đoàn thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động. Ưu tiên đảm bảo cho các nữ đoàn viên được nghỉ và hưởng chế độ thai sản, sinh con, hỗ trợ khi ốm đau phải điều trị dài ngày ở bệnh viện theo đúng quy định. Tạo điều kiện để chị em chăm sóc khi con ốm, gia đình có việc. Mặt khác tạo điều kiện cho phụ nữ khắc phục khó khăn gia đình nâng cao trình độ, phát triển toàn diện trong công tác quy hoạch cán bộ nữ tại đơn vị, động viên giúp đỡ chị em hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Công đoàn bệnh viện động viên và tạo điều kiện cho chị em tham gia vào các hoạt động nhân dịp ngày 8/3 và 20/10 hàng năm ngày một thiết thực, có ý nghĩa.

 

3. Công tác tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng

Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Chi ủy và Lãnh đạo bệnh viện trong việc xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Các đoàn viên công đoàn là đảng viên giúp đỡ các đoàn viên công đoàn, thanh niên ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào đội ngũ của Đảng. 

 

4. Công tác thi đua khen thưởng

Hàng năm, ngay từ đầu năm, các bộ phận và cá nhân đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua và đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được các danh hiệu thi đua như đã đăng ký, công tác thi đua được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng năm, nhằm ghi nhận thành tích cống hiến, đồng thời cũng để đánh giá mức độ phấn đấu của các đoàn viên trong nhiệm vụ chính trị phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.