14/05/2013 09:53        

Công điện khẩn của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ ĐIỆN: Sở Y tế các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Số: 6228 /CĐ-BYT

Hà Nội, 9h00 ngày 14 tháng 9 năm 2009

Thực hiện Công điện khẩn số 38/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 13/9/1009 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 ngày 13/9 vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ kinh đông, trên khu vực phía Đông Bắc biến Đông. Sức gió mạnh nhất của vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc gây gió mạnh ở khu vực Đông Bắc biển đông, có khả năng ảnh hưởng tới Vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta.

Để chủ động đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai những công việc sau:

1. Sở Y tế các tỉnh/thành phố triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ.

2. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

4. Các Sở Y tế và các đơn vị báo cáo số lượng cơ số thuốc, hoá chất dự trữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo nhanh về kết quả triển khai công tác đối phó với mưa lũ, đề nghị hỗ trợ cần thiết về thuốc, hóa chất và trang bị phục vụ công tác PCLB về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế qua số fax 04.62732207 hoặc điện thoại số 0948.125599./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

(đã ký)

Trương Xuân Hương