21/10/2019 08:10        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Dinh dưỡng

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA DINH DƯỠNG

 

I.  Chức năng

          Khoa dinh dưỡng của bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, trường hợp thực hiện chế độ đồng phục vụ ăn uống cho người bệnh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lí chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lí chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

II. Nhiệm vụ:

          - Xây dựng các chế độ ăn uống bệnh lí phù hợp tuỳ theo chức năng nhiệm vụ của bệnh viện.

          - Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ ăn uống bệnh lí của người bệnh.

          - Kiểm tra giám sát việc thực hiện chất lượng ăn uống của người bệnh. Không để người bệnh tự ăn theo thực đơn không đúng chế độ ăn uống bệnh lí.

          - Kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm.

          - Bảo đảm chất lượng ăn uống của người bệnh.

          - Thường xuyên trao đổi với bác sĩ điều trị, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ ăn uống bệnh lí của người bệnh, để góp phần nâng cao chất lượng chữa bệnh.

          - Kiểm tra vệ sinh nơi làm việc của khoa và các thành viên trong khoa hoặc cơ sở hợp đồng.

          - Nhân viên khoa dinh dưỡng mua thực phẩm phải đảm bảo:

          + Số lượng, có giá trị dinh dưỡng được tính ra calo theo thực đơn.

          + Chất lượng tươi ngon, không có thực phẩm ôi thiu.