25/11/2019 10:41        

Quy trình điều hành nội bộ tại bệnh viện

Quy trình điều hành nội bộ tại bệnh viện gồm các quy trình sau
+ Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo
+ Quy trình sửa chữa thiết bị
+ Quy trình thôi việc nghỉ hưu
+ Quy trình dân chủ trong công tác đào tạo cbvc
+ Quy trình thực hiện các chế bộ trong bệnh viện
Nội dung chi tiết các quy trình vui lòng TẢI TẠI ĐÂY