25/11/2019 10:45        

Quy trình chăm sóc, phục vụ bệnh nhân

Bao gồm các quy trình sau:
+ Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng thu phí: chi tiết xem tại đây

+ Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng BHYT: chi tiết xem tại đây.


+ Quy trình Quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa nội trú: chi tiết xem tại đây.


+ Quy trình Quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa ngoại trú: chi tiết xem tại đây.


+ Quy trình điều trị hàng ngày tại khoa Vật lý: chi tiết xem tại đây.


+ Quy trình ra viện: chi tiết xem tại đây.
+ Quy trình chăm sóc người bệnh: chi tiết xem tại đậy.
+ Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị phản ánh trong KCB tại bênh viện: chi tiết xem tại đây.

Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng Bệnh viện và số đường dây nóng 1900 9095