26/02/2020 09:34        

V/v hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với hệ thống VNPost của Bưu điện tỉnh, cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả khi nộp hồ sơ trực tuyến hoặc khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.
Để xem hướng dẫn cách sử dụng vui lòng Xem và Tải tại đây