28/05/2020 14:59        

Thông báo về việc công bố cơ sở KCB đáp ưng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thông báo về việc công bố Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa là cơ sở KCB đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Chi tiết thông báo vui lòng  xem và tải tại đây