Danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho đối tượng khám chữa bệnh không có Thẻ Bảo hiểm y tế. Thực hiện tại Bệnh viện YHCT và PHCN Khánh Hòa từ ngày 01/01/2020
22/07/2020

Danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho đối tượng khám chữa bệnh không có Thẻ Bảo hiểm y tế. Thực hiện tại Bệnh viện YHCT và PHCN Khánh Hòa từ ngày 01/01/2020

Bảng giá Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho đối tượng BHYT tại bệnh viện
26/02/2020

Từ ngày 20/8/2019 đối tượng bảo hiểm y tế khi tham gia điều trị vào thời này này trở đi sẽ áp dụng mức phí thanh toán theo Thông tư 13/2019/TT-BYT