Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng chức năng ❯ Điều dưỡng
       
  26/07/2013 10:01        

Giới thiệu về Phòng Điều Dưỡng

 

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 1525/QĐ/SYT ngày 09/10/2007

Nhân sự: 02 

Trưởng phòng:  CN Phạm Thị Thanh Hà

Nhân viên:  CN Đinh Thị Hương Giang

Mạng lưới điều dưỡng trưởng

1.      CN Phạm Nguyễn Khánh Hiền                  ĐDT khoa Y học cổ truyền

2.      CN Vũ Thị Thu Hà                                         ĐDT khoa Bệnh người cao tuổi

3.      CN Trương Thị Minh Trang                         ĐDT khoa Chỉnh hình

4.      CN Mai Nhã Uyên                                         ĐDT khoa Khám

5.      CN Hồ Thị Thu Lan                                      KTVT khoa Vật lý

6.      CN Đỗ Thị Thúy Nga                                    KTVT khoa cận lâm sàng

7.      CN Hồ Minh Nhân                                        ĐDT khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

8.      Y sỹ Nguyễn Văn Minh                                 ĐDT khoa châm cứu - dưỡng sinh

9.      ĐD TH Cao Thị Thúy Phương                    ĐDT Khoa bệnh nghề nghiệp

Chức năng nhiệm vụ:

      Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc phòng điều dưỡng Chịu trách nhiệm về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn tại TT07/2011/TT-BYT.

Hoạt động chuyên môn:

         -  Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn tại thông tư 07/2011/TT-BYT

         -  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện của lực lượng chăm sóc. 

         -  Xây dựng quy trình thủ tục hành chánh, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh. 

         -  Tổ chức thi tay nghề Điều Dưỡng – Kỹ Thuật viên 2 năm lần. 

         -  Tổ chức đào tạo liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng trongthực hành chăm sóc,

         -  giao tiếp ứng xử cho ĐD/KTV/HSV. 

         -  Nghiên cứu khoa học Điều Dưỡng.  

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN :

        -  Tiếp tục chuẩn hóa và cập nhật các Quy trình Điều dưỡng trong Bệnh viện.

        -  Cải tiến Giám sát và đôn đốc mạng lưới điều ĐDT/KTVT phát huy tính tích cực, chủ động của mình, thực hiện đi buồng giám sát toàn diện công tác điều dưỡng  .

        -  Giám sát và đôn đốc ĐD/KTV/HSV thực hiện tốt 12 “nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh” và 8 “chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng”.

        -  Cập nhật thông tin về hoạt động điều dưỡng trong, ngoài tỉnh và hội điều dưỡng trên các trang web để ĐD/KTV/HSV học tập, cập nhật kiến thức ứng dụng trong chăm sóc, giao tiếp ứng xử.  

        -  Xây dựng đội ngũ ĐD/KTV/HSVvừa hồng vừa chuyên (hồng trong giao tiếp, chuyên trong chăm sóc)

Mục đích của chúng tôi là đem đến sự hài lòng cho người bệnh trong công tác chăm sóc.