21/10/2019 14:29        

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 05/9/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Chúng ta có thể điểm qua một vài mốc lịch sử phát triển của Bệnh viện:

          1. Giai đoạn trước 30/4/1975

Trước ngày 30/4/1975, nơi đây là cơ sở Chẩn y viện tin lành, được khánh thành và đi vào hoạt động vào thập niên 60 của thế kỷ XX.

2. Giai đoạn từ 30/4/1975 đến tháng 3/1997

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), ngành Y tế Khánh Hòa tiếp quản và tổ chức lại Chẩn y viện tin lành thành Viện Điều dưỡng sau này đổi tên thành Nhà Điều Dưỡng thuộc ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa.

 Khi sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh, tỉnh Phú Khánh có 2 cơ sở Điều Dưỡng, cơ sở 1 (chính là Bệnh viện hiện nay) có tên Viện Điều Dưỡng I (chỉ tiêu được giao 150 giường bệnh); cơ sở 2 nằm ở huyện Tuy An gọi là Viện Điều Dưỡng II (có 50 giường bệnh), cả 2 đơn vị đều cùng chung một chức năng nhiệm vụ là tổ chức phục vụ, điều trị và điều dưỡng cho cán bộ, viên chức trong tỉnh Phú Khánh.

 Tháng 7 năm 1989 tỉnh Phú Khánh tách thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Viện Điều dưỡng I chính thức trở thành Nhà Điều Dưỡng tỉnh Khánh Hòa thuộc ngành Y tế Khánh Hòa mà người dân quen gọi Nhà Điều dưỡng Hòn Chồng. Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà Điều dưỡng lúc bấy giờ là phục hồi sức khỏe cho đối tượng hưởng lương và diện chính sách sau điều trị ở các bệnh viện chuyển đến.

          Từ 1986 - 1997: Việc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp chuyển dần sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến nhiều thay đổi trong hoạt động của ngành Y tế nói chung và của Nhà Điều dưỡng tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Các chế độ bao cấp dần cắt giảm vì vậy lượng người bệnh đến điều dưỡng cũng giảm theo.

          3. Giai đoạn từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 8 năm 1999

          Để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới của ngành Y tế, theo chủ trương của Bộ Y tế, ngày 25/3/1997, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 574/QĐ-UB về việc kiện toàn Nhà Điều dưỡng và đổi tên thành Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, chỉ tiêu được giao là 100 giường bệnh, mấy năm sau vì công suất thấp nên giảm còn 90 giường.

          Mô hình tổ chức của Trung tâm gồm có Ban Giám đốc, 03 phòng (Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến; Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài chính - Kế toán), 07 khoa (Khoa Dược Vật tư y tế; Khoa Vật lý trị liệu; Khoa Châm cứu - Y học dân tộc; Khoa Bệnh nghề nghiệp; Khoa Người có tuổi và Khoa Dinh dưỡng).

          Nhiệm vụ của Trung tâm là thu dung điều trị phục hồi chức năng cho những người bị bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp, người suy giảm sức khỏe sau điều trị, các chấn thương… Như vậy, nhiệm vụ lúc này đã có sự thay đổi cơ bản về chất so với nhà điều dưỡng, không chỉ đơn thuần là điều dưỡng mà bắt đầu chú trọng đến điều trị phục hồi chức năng.

          4. Giai đoạn từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 9 năm 2012

          Ngày 02 tháng 4 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 963/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố. Ngày 10/8/1999, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2740/1999/QĐ-UB về việc đổi tên Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế Khánh Hòa. Bệnh viện có 07 nhiệm vụ cơ bản trong đó nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt là khám, chẩn đoán, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng.

          Việc chuyển đổi Trung tâm thành Bệnh viện là bước ngoặc mới, là sự thay đổi cơ bản cả về chất và lượng. Trong suốt 13 năm hoạt động, với một thời gian khá khiêm tốn, cơ sở vật chất Bệnh viện còn nghèo nàn, chắp vá chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và sự phát triển không ngừng của tri thức nhân loại nhưng với sự nổ lực hết mình, sự vươn lên mạnh mẽ của các thế hệ cán bộ, viên chức Bệnh viện, hoạt động của Bệnh viện đi vào nề nếp, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, chỉ tiêu thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước.

Quy mô Bệnh viện từ 90 giường bệnh ban đầu đã lên đến 170 giường, Bệnh viện được xếp hạng là bệnh viện chuyên khoa hạng 2. Chất lượng hoạt động của Bệnh viện không ngừng được nâng lên. Từ năm 2005 đến nay, Bệnh viện liên tục được công nhận là Bệnh viện xuất sắc và xuất sắc toàn diện. Nhiều năm Bệnh viện được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Y tế tặng bằng khen, được Bộ Y tế tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2009. Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

          5. Từ tháng 9 năm 2012 đến nay     

Ngày 05/9/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, bước đầu triển khai thành lập Bệnh viện theo mô hình mới, triển khai công tác khám, chữa bệnh ban đầu và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Lúc này, Bệnh viện cũng đã được tổ chức lại với tổng số 16 Khoa, Phòng. Trong đó có 07 khoa lâm sàng trực tiếp điều trị bệnh nhân: Khoa Khám bệnh đa khoa, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Khoa Bệnh nghề nghiệp, Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Khoa Bệnh người cao tuổi, Khoa Chỉnh hình và Khoa Y học cổ truyền; 04 khoa cận lâm sàng: Khoa Dược, Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Dinh dưỡng; 05 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị y tế, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến, Phòng Điều dưỡng và Phòng Tài chính - Kế toán.

Với việc định hình lại mô hình, chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện, cùng với sự năng động của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ viên chức, Bệnh viện đã có những bước phát triển vượt bậc đáng khích lệ.

Từ những năm 2012, tổng số giường kế hoạch được giao chỉ là 170 giường, đến năm 2019 đã tăng lên 270 giường điều trị nội trú, hiện tại năm 2021 con số này đã đạt 270 giường và cộng thêm 300 giường điều trị nội trú ban ngày, công suất sử dụng giường bệnh hằng năm luôn đạt trên 100%, đã tổ chức lại và duy trì chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tiếp nhận từ tuyến trên về và chuyển giao cho tuyến dưới các kỹ thuật Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; về công tác đào tạo Bệnh viện được công nhận là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Công tác Dược đã triển khai kho bảo quản thuốc thành phẩm đạt GSP, Khoa Xét nghiệm đạt an toàn sinh học.

Về kinh tế, nguồn thu của Bệnh viện chủ yếu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhưng với việc hoạch toán thu chi đúng đắn, từ 01/01/2017, Bệnh viện là 01 trong 02 Bệnh viện công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo hoàn toàn tự chủ công tác tài chính chi thường xuyên. Bệnh viện cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cho đơn vị thực hiện như cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Để đáp ứng với mô hình hoạt động mới, bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện đã không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị mới hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, sửa chữa các khu nhà cũ xuống cấp, mở rộng khu điều trị thu dung bệnh nhân…; trang bị mới máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm Doppler, máy sinh hóa tự động, máy huyết học, máy đo điện thần kinh cơ, buồng oxy cao áp, máy laser nội mạch, trang thiết bị chuyên ngành châm cứu, vật lý trị liệu…; triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, đưa dữ liệu lên cổng dữ liệu của bảo hiểm y tế, dịch vụ công trực tuyến.

Trong quá trình đổi mới và phát triển, nhân lực là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bệnh viện đã không ngừng đào tạo, tuyển dụng mới để phát triển nguồn nhân lực cả về lượng và chất. Đến tháng 4 năm 2021, Bệnh viện đạt 215 nhân lực với 48,4% có trình độ đại học trở lên, 39 bác sĩ, 10 dược sĩ.

Các mặt khác cũng phát triển một cách toàn diện: công tác cải cách hành chính, công tác khảo sát sự hài lòng của người bệnh, công tác quản lý chất lượng bệnh viện… nhiều năm trở lại đây Bệnh viện luôn đạt thứ hạng cao trong ngành; cảnh quan môi trường Bệnh viện được cải tạo khang trang; tiếp nhận được dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, với nhà lưu giữ chất thải tái chế và hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO + hệ thống vi lọc băng tải, công suất 200m³/ngày đêm.

Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Nhiều năm liền liên tiếp được nhận Bằng khen của các cấp như: Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều Giấy khen của Sở Y tế.

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, với nhiều lần thay da đổi thịt, thay đổi mô hình, chức năng và nhiệm vụ, trong đó thời gian hoạt động trong chuyên ngành Y học cổ truyền mới chỉ gần 10 năm, Bệnh viện đã gặp không ít khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để xứng đáng là Bệnh viện chuyên ngành Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng hàng đầu của tỉnh, phấn đấu tiến tới trở thành Bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của khu vực./.